Aktuellt

Veckobrev inför vecka 47

19.11.2016« Tillbaka

Bästa studerande,

studentresultaten publicerades på fredagen. Grattis till våra studenter och till andra fina resultat! Provvecka 2 börjar inkommande onsdag och på söndag blir det adventsbasar.

Visst har ni bokat in tider för att hämta prov och få feedback av alla de lärare ni skriver prov för? I fall ni har problem med att få tider skall ni kontakta lärarna i förväg.

Kom ihåg att Z-uppgifter som blev ogjorda i period 1 bör lämnas in senast ti 22.11, därefter ändras Z-vitsord från period 1 till I (icke bedömd).

Kom också ihåg att införskaffa böcker för period 3 i god tid innan kurserna börjar! Boklistan hittar ni bl.a. på vår hemsida.

Programmet för veckan är följande:

- OBS! Sista anmälningsdagen till vårens skrivningar (men om du deltog i höstens

skrivningar kan du undantagsvis anmäla dig ännu senast 28.11).

- SEG-Swiss education besöker skolan och presenterar sin hotell och restaurangskola kl 9.00-9.45 i MP. Alla är välkomna, även högstadieelever.

- GNets vintertermin inleds, du bör ha fått ett inledande mail av läraren till nätkursen som du anmält dig till (gäller t.ex. Livsåskådning 1 (de ettor som inte tillhör kyrkan läser denna nätkurs), Mellanösterns moderna historia med Kim och MO9 med Pelle),

- Läsmånaden avslutas med en utlottning av pris bland de som deltog i sommarläsningen, utlottningen sker i aulan innan glt:n. Själva prisen delas dock ut i samband med höstens dimission och självständighetsfesten må 5.12.

- Heidi Salminen som jobbar som diakon i Vanda svenska församling besöker REo3.

- Johanna på möten från kl. 10, rektorsansvar har Tanja och under sista blocket

Kristoffer

GLT

- Sista glt:n innan basaren. Allt i anknytning till basaren bör vara klart.

Ti:- Mirkka på studiehandledarträff. Sussi på skolning hela dagen.

- GNet-gymnasiernas rektorer har planeringsmöte i Shaolin kl. 12-16.

Ons:- Provveckan inleds. Prov i MAB7, SLo1.1, Fra B21, Fra4 och TyB32. OBS! Ta med

egen dator till Abitti-provet i SL och FRA.

To:- Prov i MAAo2.1, MABo2.2, EN7.1 och KEt7.1 samt

lektioner kl 8.10-10.50 i GY4, kl 12.30-16.30 lektioner i FY7.1, SHt3.1, och

kl 13.15-17 i MOt10.

- Johanna på möte med finska rektorer kl. 12-16, rektorsansvar har Kristoffer

Fre: - Prov i PSo1.2, GE4.1, MAAo10.1, SP4.1 samt

lektioner kl 12-30-16.30 SDt1.1 och 12.30-15 SP7.1. OBS! Ta med

egen dator till Abitti-provet i PS och GE. Gruppen i kinesiska går på

restaurang, de träffar Yu i centrum.

- Adventsbasar, som ordnas av Hem och skola kl 11-13. Studerande kan börja ställa i

ordning borden efter ca kl 9.

Ha en bra skolvecka!

hälsningar, Tanja