Aktuellt

Veckobrev inför vecka 50

11.12.2016« Tillbaka

Bästa studerande,

Vi inleder årets näst sista arbetsvecka. Under veckan ordnas omtent (för alla anmälda) och Lucia. Programmet för veckan är följande:

omtentsanmälan stänger kl 12. Kom ihåg att anmäla dig!

 • Johanna på möte i Kyrkslätt kl. 8-11, Tanja har rektorsansvar

 • GLT

  Detta är sista glt:n för 2016!

  Julfestprogram behövs ännu! I fall du kan ställa upp med program meddela Heidi Koponen i 1A eller Emil Storgård i 1B via Wilma asap.

 • OBS! Abinas glt börjar kl.12 i gymnastiksalen. Kom i tid, vi övar inför Lucia och har inte en minut extra…

 • innebandyturnering kommer att ordnas följande måndag kl 10-14. Samla ihop lag och anmäl laget till studeranderådet. Båda könen bör vara representerade på planen hela tiden. Studeranderådet informerar om turneringen.

 • alla fyller i en utvärdering av period 2, länken skickas till studerandena i Wilma kl. 12.12

 • utprintade periodbetyg delas ut till studerandena. Fundera själv och tillsammans med dina föräldrar hur väl du uppnår dina mål med gymnasiestudierna. Minderåriga studerandes vårdnadshavare bör underteckna periodbetyget, myndiga studerande kan underteckna själva, före det visas upp till grupphandledare, senast före jullovet. Underteckningen är en bekräftelse på att ni funderat över studieframgången.

 • TI

  LUCIA kl 10.00 i gymnastiksalen. Studerande med morgonlektioner lämnar sina saker i klassrummet och går med läraren till salen, övriga går via sina skåp och lämnar jacka, väska och telefon i sina skåp.

 • råden håller möte direkt efter Lucia. Globbarna planerar invigning av cafét nästa veckas måndag.


  • digistrategigruppen träffas kl 8.30-10.30 (Kristoffer, Lukas och Anton K)

  • vi får en ny printer/kopieringsmaskin till lärarrummet, och sättet att printa ändras. Mer information av lärarna.

  • Johanna och Kristoffer på NPDL-skolning kl. 11.45-16, FY5 jobbar på skolan, Stefan har rektorsansvar

  ONS

  samling i MS kl 12 för alla som kan ställa upp på julevangeliet

 • under pos 2 fyller studerandena i en enkät om jämlikhet och jämställdhet, länk skickas per Wilma.


  • omtent kl 15-18, alla skriver prov till pappers.

  TO

  Astronomigruppen besöker Uras stjärntorn kl 19 (i fall molnfritt).

 • Johanna på skolning kl. 14-16

 • OBS!

  Vitsorden för omtent sätts in må 19.12 kl. 8. Anmälan till allmän tent efter jullovet öppnas i Wilma må kl. 12 och anmälan bör göras senast ons 21.12 kl. 12. Därtill bör du ÄVEN skicka Wilma-meddelande till lärarna före jullovet och be om inlämningsuppgifter. Deadline för inlämning av dessa är ons 11.1. De som lämnat in uppgifterna i tid har rätt att delta i tenten, som är ons 18.1 kl. 8-11.40.

  Ons 21.12 har vi kvällsjulfest kl. 20.30-00.05. Normala lektioner hålls den dagen. Torsdagslektionerna ersätts med julfesten, vi inleder alltså jullovet kl. 00.05 natten mellan onsdag och torsdag. Visst har du planerat hur du kommer hem från festen - samåk gärna.

  Ha en bra skolvecka,

  hälsningar, Tanja