Aktuellt

Veckobrev inför vecka 6

05.02.2017« Tillbaka

Bästa studerande,

provveckan avslutas med provutgivningsdag och kursinfo på onsdagen. Det är viktigt att ni kollat onsdagens schema i förväg och följer tiderna, era kursval gör grunden för kursbrickan för nästa läsår. Ni får gruppvis mer instruktioner och blanketter kl. 8.45 i det rum där ni inleder er kursinfo. Period 4 inleds på torsdagen enligt schemat i Wilma. Vårens studentskrivningar inleds med modersmålet på fredagen. Visst har ni skaffat böcker inför period 5?

OBS! I fall ni har abittiprov skall ni ta med egna datorer, skolans datorer räcker inte till.

Provförberedande ordnas kl 8.05- 8.30 (frivillig) 8.30-9.30 (obligatorisk) och prov 9.35-12.05/12.30 om inte annat nämns.

Programmet för veckan är följande:

- abittiprov FINAo2 och GEo2.2

- vanligt peppersprov i MO8.2 och REo1.2. Grupprov i ENt9.2 och MABo4.2. Muntligt prov i Fi7 kl 12.30-17och lektioner kl 8-05-12.08 MaAo6 och kl 13.15-15 i Gy4.

- astronomigruppen besöker 9E kl 11.45

- Johanna och B-J har möte med representanter från Prakticum kl. 10-11.30 i lärarrummets inre del, Kristoffer deltar kl. 10-11

TI

- abittiprov i ENAo2.2, HK2.2 och MOo3.2 och lektioner kl 8.05-10.50 i Muo2.1 och Ko2.1.OBS! Mattepreli skrivs i högstadiets finskarum kl. 8.30-13.30.

ONS

- kursinfo inför kursval för nästa läsår kl. 8.45-10.05/10.45 och provutgivning kl. 8.10-15.35,

enligt schemat i läsårsrummet i Classroom

TO

- period 4 inleds enligt schema i Wilma

- abitent 1 kl. 9-13 i MS
- 4 studeranderådsmedlemmar deltar i träff med andra studeranderåd i Vanda gymnasier

och Varia kl. 9-15 i Vaskivuoren lukio
- Johanna deltar i studeranderådsträffen kl. 13-15, rektorsansvar har Tanja

FRE

- studentskrivningar i modersmål. Alla studerande, samt första passets kustodianter bör

vara på plats senast kl. 8.30. Kom ihåg de anvisningar som skickats hem per brev gällande

skrivmaterial, varm klädsel, matsäck, sjukdomsfall, m.m. Tystnad bör råda i matsalen.

Kämpa på med skolarbetet!

hälsningar, Tanja