Aktuellt

Veckobrev inför vecka 7

12.02.2017« Tillbaka

Veckobrev inför vecka 7

Bästa studerande,

studentskrivningarna fortsätter denna vecka med hörförståelser. På torsdagen firas bänkskuddardagen och på fredagen dansas gamlas dans. Kursvalen inför nästa läsår görs i Wilma under början av veckan, efter att grupphandledaren sett igenom ditt preliminära kursval. Kursvalen ska vara klara i Wilma på onsdagen. Anmälan till omtent kan göras i Wilma må 13.2 kl. 12.00 - fre 17.2 kl. 14.00, observera att du endast kan anmäla dig till kurser som namngetts “Omtent”. Anmälan till abitent2 görs även i Wilma må 13.2 kl. 9.00 - fre 17.2 kl. 14.00.

Programmet för veckan är följande:

studenthörförståelse kl. 8.30-10 i finska i gymnastiksalen och BO, tystnad önskas!vitsorden från period 3 kommer in under förmiddagens loppanmälan till abitent2 öppnas kl. 9, och anmälan till omtent öppnas kl. 12Globbarna träffas kl 11.40.rastmöte kl 12Kristoffer på NPDL-möte kl. 14.15-15.45, MAAo7 får självständiga uppgifter

GLT

periodutvärdering (länken kommer via wilma och utvärderingen öppnas under GLT)ettorna har gemensam GLT och får info om normal/advanced engelska nästa årGHL returnerar kursvalsblanketter och informerar om hur kursval görs i Wilma (må-ons)ettorna och tvåorna diskuterar eventuell servering efter gamlas dansordning i skolan samt arbetsro diskuteras i klasserna, tvåorna diskuterar resultat från huvudstadsregionens enkätböcker och övrigt material inför kurserna diskuteras

TI

studenthörförståelse i A-engelska k.l 8.30-10 i gymnastiksalen och WW, tystnad önskas! OBS - FIAo5 har lektioner i MP. abiturienter som deltar i ett e-prov denna vår har övning i BO efter engelska-hörffen ca kl. 10-11 - ta med den dator du ska använda i studentprovet, även hörlurar!Johanna på möte på Bive kl. 13.30-16, Kristoffer har rektorsansvarkursval görs i Wilma

ONS

studenthörförståelse i kort spanska kl. 8.30-10 och kort engelska kl. 11-12.30 i WW,

tystnad önskas! OBS - TYB22 har lektioner i MP.

  • lärarna har teammöte kl 8-10
  • gamlas dans genrep fr.o.m. kl.13 i gymnastiksalen
  • sista dagen att mata in kursvalen i Wilma - efter detta räknas de inte med då kursbrickan görs upp


TO

abina lämnar sina saker i BO före penkkis, preliminära slutbetyg delas ut till abina innan penkkispenkkis kl. 9.00-ca10.45 i gymnastiksalen. Tvåorna bär ut abina till lastbilen i början av matrasten och vi vinkar av dem. Normala lektioner före och efter penkkis. FINAo3 har undervisning i MS.Tanja och Mirkka åker med på abikryssningen, MaBo5.1 har vikarie 45 min. Johanna på möte med finska rektorer kl. 12.30-16, rektorsansvar Pelle

FRE

Gamlas dans kl. 12.15 för studerande och högstadieelever i gymnastiksalen, kl. 18 för föräldrar, släkt och vänner. Tvåornas GHL deltar även på kvällen. Eventuell servering efter dansen på dagen i matsalen, beroende på vad som bestämts under GLT. För övrigt är tvåorna som dansar lediga denna dag, men resten av gymnasiet har normal undervisning både före och efter gamlas dans.MaBo3 har distansuppgifter. De som går till Ansku börjar kl 9.50.anmälan till omtent och abitent2 stänger kl. 14.00

Vecka 8 har vi sportlov.

Ha en bra skolvecka och ett skönt sportlov!

hälsningar, Tanja