Aktuellt

Veckobrev inför vecka 3

11.01.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Temaföreläsningen för kommande vecka är uppskjuten till vecka 4.

Provveckoschemat finns på fronter, kolla förändringar och specialarrangemangen noga.

Studeranderådet bör sköta HBL-annonsen på måndagen!

Program för veckan:

Onsdag: Intressetest i globalkunskap för första årets studerande kl. 14.30 i Shaolin (sköts av Eva och Cecilia)

Kim på stadens tablettskolning kl. 13.30-16.30, Johanna på möte med finska rektorer kl. 12.30-16, Tanja ansvarar för rektorsuppgifterna.

Torsdag: Deadline för vitsorden från allmän tent kl. 8.

Fredag: Rastmöte kl 12.

Ledningsgruppen har grupputvecklingssamtal kl 16.30.

GLT

OBS! Alla abin samlas i LU! 1b i MP.

Provveckans schema gås igenom noga för där är en hel del specialgrejer och ändringar som gjordes i Wilma ännu på fre. I Wilma syns schemat, OBS! men inte för studerande med avvikande provtider.

Abina får info om abitenter, Himoskursen och om vårens skrivningar och juridiska fakulteten presenterar sig kl 11.25.

Bokcirkel fortsätter vintern/våren 2015 med en ny ledare Martin. I övrigt är det samma koncept som gäller. En liten grupp ettor och tvåor läser ett visst antal svenskspråkiga böcker på iPad och träffas varannan vecka för att diskutera det de har läst. Vi har 10 närträffar och man får vara borta max. en gång, är man borta flera gånger slängs man ut ur gruppen. Man får låna hem en iPad under den tid som bokcirkeln räcker. Detta är ett unikt tillfälle att förbättra sin svenska eftersom vi både läser och diskuterar på svenska. Alla som har intresse av att vara med i bokcirkeln bör skicka ett Wilmameddelande till Martin senast onsdag 14.1 där de motiverar varför de borde få vara med. Det finns endast ett begränsat antal platser. Tidpunkten för bokcirkeln är ännu öppen, men den bestäms under en kort träff som hålls genast då Martin bestämt vilka som får vara med i gruppen.

Ha en bra skolvecka!

Hälsningar, Tanja