Aktuellt

Veckobrev inför vecka 7

08.02.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Vi kommer att ha en hel del specialprogram inkommande vecka, enligt följande program:

Måndag: Hörförståelse i finska kl 8.30. MaB9 har första lektionerna kl 10 (efter hörförståelsen).

GLT

extra viktigt att infomera om veckans program, nästa vecka är sportlov. Omtentsanmälan bör gås igenom vid behov (den stänger kl 12, instruktions-ppt om tentanmälan hittas på Fronter-studeranderummets framsida), grupphandledarna ser till att studerandena kan anmäla sig. Länk till utvärdering av period 3 hittas på Facebook. Om tillräckligt många svar kommit in utlottas biobiljetter efter sportlovet. Språkrådet/ghl ger info om bokmånad. Studentskrivningarna ordnas i matsalen och under flera dagar även i gymnasiebyggnaden (denna veckas må, ti, ons), då bör alla ge arbetsro till abiturienterna, tystnad bör råda i hela byggnaden!

Kl 12.00 rastmöte.

Tisdag: Hörförståelse i engelska (A-språk) kl 8.30. Omtent kl 15-18.

Onsdag: Hörförståelser i främmande språk under dagens lopp from kl 8.30. Under dagen bör vi se till att det är tyst under rasterna. Anmälan till abitent 2 öppnar kl. 12.00 och deadline är måndag 23.2 kl. 12.00.

Torsdag: Penkkis kl 9.00 i gymnastiksalen, hela högstadiet och gymnasiet får följa med programmet. Tvåorna övar inför gamlas dans och dekorerar salen från kl. 15.30. Intern IKT-skolning med Kristoffer kl. 14-15.30.

Fredag: 11st utländska lärare besöker skolan inom Erasmus+ kl. 10.30-12.30 och besöker eventuellt lektionen kl. 10.40 på gymnasiet eller högstadiet. Kim på abikryssning, Johanna startar HIo2, Cecilia sköter GKt1. Gamlas dans för hela skolan kl 12.15-13. Dansörerna har inga normala lektioner denna dag. Gamlas dans för tvåornas anhöriga och vänner kl 18.00 i gymnastiksalen.

Ha en trevlig skolvecka!

Hälsningar, Tanja