Aktuellt

Veckobrev inför vecka 9

22.02.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Hoppas ni haft ett skönt lov. Välkomna tillbaka!

Ni kommer att få in omtenternas vitsord under måndagen.

Programmet för veckan är följande:

Ledningsgruppens rastmöte uppskjuts till efter rastmötet på tisdag. Johanna och Tanja hemma. Rektorsansvar: Mirkka. Kim sparledig, Sigge vikarierar.

Tanjas grupper har uppgifter på fronter.

GLT

(Mirkka håller båda ettorna i LU):

Studeranderådsval ordnas den måndagen den 2.3, alla kandidater skall anmäla sig till Mirkka eller till studeranderådets nuvarande medlemmar.

Feedback för penkkis och gamlas dans.

TI

kl10.00 kommer Laila Mautemps att lära våra studerande att söka sommarjobb/jobb på webben. SH2 gruppen deltar, alla intresserade studerande får delta, men de bör komma överens om saken med sin lärare. Datorer kommer att behövas, man får gärna ta med sin egen.

Rastmöte kl 12, därefter ledningsgruppsmöte. Johanna på skolning med tyska ämneskolleger kl. 14.30-18. Rektorsansvar: Sigge

ONS

Abitent 2 kl 9-13, övervakas kl. 9-11 av Kristoffer och Pelle, kl. 11-13 av Mirkka. Deadline för abitentens vitsord är onsdagen den 4.3 kl 8.00.

kl. 10.30- 15.30 har studeranderåds medlemmar en skolningsdag med andra Vandas studeranderåd i Sotungin lukio. Johanna på skolning med resultatområdets ledningsgrupp kl. 8-14 (har dock undervisning som normalt kl. 14-16). Rektorsansvar: Kim

TO

Johanna på Kohur-rektorsmöte kl. 9-12.30. Rektorsansvar kl 8.11 Pelle, därefter Tanja Lärarmöte kl 15-17.

FRE

Johanna på gNet-rektorsmöte kl. 11-14 i Grankulla. Rektorsansvar: Tanja

Ha en bra skolvecka!
Hälsningar, Tanja