Aktuellt

Veckobrev inför vecka 17

17.04.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Specialprogrammet för inkommande vecka är följande:

GLT

skolspråksenkäten fylls i på wilma under glt:n (alla som inte ännu besvarat den besvarar enkäten innan maten) . Tvåorna som inte ännu besvarat förfrågan inför abi-info besvarar även den på glt:n.

Grupperna kan börja planera utfärdsdagen.

TI

Studerandevårdsteamet har möte kl 13-14.

ONS

Johanna på skolning till kl 11, Eva ansvarar för rektorsuppgifterna. Datatent för lärarna kl 14-16. Allmän tent kl 15-19, övervakas av Kristoffer och Cecilia kl 15-17 och Mika kl 17-19. Johanna på Bive efter kl 13, Tanja ansvarar för rektorsuppgifterna.

TO

Hälsa i skolan-undersökningen skall besvaras av samtliga studerande mellan kl 10.50 och 13. Undersökningen besvaras i datasalen av grupperna Reo1 (tid: kl 10.50-11.35) och Moo4 (tid: kl 12.15-13), Fio3 (tid: kl 10.50-11.35) och Eno6 (tid: kl 12.15-13) besvarar den med hjälp av skolans datorer i den klass de har undervisning, man kan även använda tabletter i fall datorerna inte räcker till.

Rasmöte kl 12. Lärarmöte kl 15-17.

Studentexamensinfomöte för tvåor med vårdnadshavare kl 18 i gymnasiets nedre våning.

Ha en bra skolvecka!

Hälsningar, Tanja