Aktuellt

Veckobrev inför vecka 20

10.05.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Johanna och Elina och 10 studerande (2 från 1:an, 8 från 2:an) har program utanför skolan med tyskarna ti och ons. TYB23 deltar i programmet med tyskarna på onsdag.

Gäster från Tyskland (12 studerande och 2 lärare) besöker skolan, även 2 studerande från Sotungin lukio som är med i utbytet är på skolan

OBS! Gemensam morgonsamling med högstadiet kl. 9.40 i gymnastiksalen, tyskarna håller då en presentation.

GLT

1b har GLT i MP.

Genomgång av provveckoschemat och specialprogrammet för de två sista dagarna.

Globbarna informerar om dagsverket.

OBS! Tvåorna har info om Nylands brigad i LU kl. 11.15. De som har uppbåd på hösten bör åtminstone delta, för övriga tvåor är det frivilligt. De som vill kan delta, Martin går med dem till LU och alla andra tvåor har GLT med Cecilia. Studerandena bör också få annan viktig info, Martin informerar i LU Cecilia i SH.

Tvåorna diskuterar kort tankar efter kommunikationsverkstaden på torsdag och gruppandan.

Utlånandet av rastbollar diskuteras. Pantsystemet har inte fungerat och bollar har sparkats inomhus och mot fönster. Bollar kan lånas endast om beteendet förbättras! Hur skall systemet fås att fungera?

Utfärdsdagens program bör fastställas och meddelas Johanna. Alla ghl bör kontakta köket innan provveckan börjar och meddela om klassen skall äta i skolan, ha matsäck eller inte hämta mat från skolan.

Vårfesten är kl. 11.00 på lördag 30.5 (dagen slutar ca kl. 13 efter grupphandledarträff och utdelning av de sista proven)

Anmälan till tenter:

1) omtent 9.6 kl. 9-12: anmälan sker fre 29.5 kl. 12- sista anmälningsdag ons 3.6 kl. 12

2) allmän tent hålls i slutet av första skoldagen ons 12.8 kl. 12-16, anmälning sker i juli - må 3.8 kl. 12. Studerandena bör komma ihåg att kontakta läraren före anmälan och detta sker helst före sommarlovet, så får de tid över sommaren att göra de inlämningsuppgifter som krävs förutom tenten.

Anmälan till nätkurserna nästa läsår sker från och med nästa måndag 18.5-21.8 på www.gnetkurser.com. Preliminär nätkursbricka hittas på Fronter men kommer snart även ut på gNet-hemsidan. Var noga med att anmäla er i början, många kurser fylls snabbt, t.ex. kurserna i livsåskådning, som endast erbjuds som nätkurser nästa läsår.

TI

Rastmöte kl. 12

ONS

Temaföreläsning kl 10.50 i LU. Ni kommer att få höra om vad allt solpaneler kan användas till i dag.

TO

Ledig dag

FRE

Dagsverkesdag. De 10 studerandena som deltar i Tysklandsutbytet har skoldag i Sotungin lukio. Studerande som deltar i skolans program bör kontakta Tanja.

Ha en bra arbetsvecka!

Hälsningar, Tanja