Övrig personal

Rektor

Johanna Blomstedt
gsm 040-7492532
johanna.blomstedt@vantaa.fi

Kansli

Susann Gädda
gsm 050-3146265
susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum

tel. (09) 839 23173

Skolvärd

Johan Lindqvist
gsm 040-7509594

Studerandevårdspersonal

Hälsovårdare

Runa Martikainen
tel. (09) 839 23152
gsm 040-865 9604 (under skoltid)
runa.martikainen(at)vantaa.fi
Mottagning: må, ons, to och fre

Skolhälsovårdaren svarar för gymnasiets hälsovård. Hälsoundersökningar görs under första studieåret och därefter får studeranden ta kontakt vid behov.

Läkare

Hälsogranskning av läkare utförs i allmänhet under det andra studieåret, därefter kan tider till mottagningen vid behov bokas via hälsovårdaren. Vid studerandehälsovården går läkarens arbete i första hand ut på att upprätthålla studieförmågan och förbättra den. Akuta sjukdomsfall kan behandlas ytterst begränsat, i huvudsak dirigeras dessa fall till hälsostationerna. Vårdansvaret för kroniska sjukdomar fortsätter hos den hälsovårdsenhet som förut haft ansvaret.

Vid studerandehälsovården utfärdas vid behov sådana intyg över den studerandes hälsotillstånd som hör samman med studierna, t.ex. inför ett utbytesår. Läkarintyg för körkort utfärdas inte annat än för yrkeskörkort.

Hälsoundersökningen på förhand av värnpliktiga pojkar i uppbådsåldern görs i samband med hälsogranskningen vid studerandehälsovården.


Kurator

Eivor Lindqvist
tel. (09) 839 23150
gsm 040 708 6367 (under skoltid)
eivor.lindqvist(at)vantaa.fi
Mottagning: må, ti och fre

Gymnasiekuratorn är inriktad på psykosocialt arbete. Med kuratorn kan man diskutera frågor angående människorelationer, boende, rusmedel, ekonomi, studier och tidsanvändning.

Psykolog

Solveig Nyman
gsm (ännu inte i bruk)
solveig.nyman(at)vantaa.fi
Mottagning: ons, to

Studiehandledare

Mirkka Ukkonen
gsm 050-303 6687
mirkka.ukkonen(at)eduvantaa.fi

Behöver du hjälp med dina kursval, din studieteknik eller funderar du över dina framtida studier? Du kan nu boka tid till studiehandledaren på nätet. Se studiehandledarens egen sida i hemsidans vänstra kant.