Positionssystem

Observera:

- Rasttiderna inom positionsblocken kan variera, läraren bestämmer då rasterna lämpligast infaller.

- Under rådens rast ti kl. 10.15-10.45 kan möten med de olika studeranderåden eller utvecklingssamtal sättas in.

- Under onsdagens morgonmötestid hålls lärarmöten, ledningsgruppsmöten och allmänna tenter och även stödtimmar eller bokcirkelträffar kan sättas in då.

Varför vi gillar vårt unika positionssystem:

- Tack vare vårt unika system med längre lektionsblock har du oftast endast 3 olika kurser per dag, så du har i regel inga håltimmar. Ifall du inte har valt en viss frivillig kurs i det första eller sista blocket, kan det hända att du börjar så sent som kl. 10.40 eller slutar tidigare. Med hjälp av detta system kan du utnyttja din lediga tid effektivt, t.ex. för morgonträningar, varför inte i skolans konditionssal.

- Du har aldrig läxor i samma kurs till följande dag, utan det blir en liten paus emellan, vilket ger dig möjlighet till att friare bestämma när du gör dina läxor. Du har inte heller läxor i många olika kurser på samma gång.

- Längre lektionsblock gör att en massa tid inte går åt till att inleda och avsluta lektioner, när du väl har kommit i gång med ämnet kan du fördjupa dig i det ordentligt, och du har lättare att jobba med grupp- och projektarbeten. Det går också lättare att planera in studiebesök eller att ta emot gäster.