Språkrådet

Den finlandssvenska identiteten är stark på Helsinge gymnasium, trots detta dominerar finskan som samtalsspråk utanför klassrummen. Eftersom grunden för framgångsrika studier, i samtliga ämnen, är ett starkt skolspråk har Helsinge gymnasium grundat ett eget språkråd.

Språkrådet verkar för studerandenas ökade användande och ökade medvetenhet om svenskan. Målet är att lyfta fram svenskan på ett intresseväckande sätt.

Medlem:

Julia Sjöström