Stöd

Stöd med studierna

I Helsinge gymnasium erbjuds regelbundet stöd i kort matematik främst till första årets studerande av speciallärare Anna-Maria Manninen.

Alla studerande erbjuds också en stödtimme per vecka, vanligtvis fredag morgon kl. 8-9.30, mer info i veckobreven. Du får då stöd av studiehandledaren med dina läxor, projektarbeten, läsning inför provveckan, din studieteknik, m.m. Även ämneslärare kan vid behov handleda. Närvaron bokförs och kan räknas till godo som en tillämpad gymnasiekurs. Du behöver inte anmäla dig i förväg, det är fritt fram att delta.

Du kan genom att delta i stödtimmar även ersätta ett visst antal frånvarotimmar i andra kurser, mer information om detta i vår studieguide.

Om du känner oro för hur du klarar av dina studier, vänd dig direkt till läraren, till din grupphandledare eller boka en tid hos studiehandledaren. Alla mår bättre av att öppet diskutera situationen och försöka hitta lösningar tillsammans.

Stöd med trivsel, välmående och stresshantering

Utöver grupphandledaren och era gemensamma utvecklingssamtal finns gymnasiets studerandevårdspersonal till hands för att stöda dig med välmåendet. Du hittar närmare beskrivningar på vår studerandevårdspersonal och hur du kan nå dem under rubriken "Kontakt".

I Helsinge gymnasium jobbar vi tillsammans för en god gemenskap där var och en ges utrymme för att utvecklas och må bra. Tutorerna finns till för att stöda våra nya studerande, mer information om tutorerna hittar du under rubriken "Studeranderåden".

Om du upplever att du själv blir utsatt för trakasserier, mobbning eller våld, eller om du misstänker att någon annan i gemenskapen utsätts, kontakta genast en vuxen i skolgemenskapen som du känner förtroende för eller besök studerandevårdspersonalen. Du kan också lämna in en anonym lapp i den blå lådan i studerandecafét i gymnasiets övre våning. Meddelanden som kommer in i lådan läses av studiehandledaren och kan därefter behandlas i studerandevårdsteamet. Vi vill ta tag i sådana tråkiga fenomen direkt, eftersom trakasserier, mobbning och våld inte accepteras i gymnasiet. Läs mer om våra strategier för att motverka sådant i vår plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri.