Studeranderådet

image

Studeranderådets medlemmar 2016-2017

Mirkka Ukkonen - Studeranderådets handledare
Ida Bäckström 2A
Kasper Kaasinen 2A
Tommy Kauppinen 2A
Emma Termonen 2B
Malin Gädda - 3A
Niklas Segerstråle -3B
Julia Sjöström - 3B
Studeranderådet jobbar för att allas röster skall bli hörda i skolan, och för att alla skall ha chansen att ta del av skolans utveckling. Sammanhållningen i skolan utvecklas genom olika evenemang som studermaderådet arrangerar, tex. innebandy- och futsalturneringar, wappen-jippo och olika temadagar.


Ett aktivt deltagande på lärarmöten och LG-möten, bidrar i ett gott sammarbete mellan lärarkåren och studernaderådet.


Studeranderådet står även för skolans marknadsföring, tex genom deltagande på Arcada mässan för 9or och synlighet i högstadieskolorna.


Stora evenemang detta läsår:

- Innebandy turnering
- Arcada mässa
- Futsal turnering, 2017
- Wappen jippo, 2017