Vår globala profil

Är du intresserad av miljöfrågor, globala teman, mänskliga rättigheter, medborgaraktivism...

då är Globalkunskap och ledarskap en ämneshelhet för dig.

I kurserna har du större möjlighet att fördjupa dig i frågor som intresserar just dig. GK-kurserna har flera gästföreläsare och gör också studiebesök.

Intresserad av att praktisera i en medborgarorganisation? Det kan också ge dig en kurs.

Ett paket på 10 kurser:

Till ämneshelheten hör specialkurserna GK1, GK2 och GK3, samt temakurserna TS1, TS2 och TS3. Dessutom måste du göra 4 andra kurser av de som hör till helheten. Du kan avlägga kurser eller delta i aktviteter också utanför skolan och få det tillgodo.

Varför måste man läsa ett främmande språk?

Vi anser att kulturell och språklig kompetens är viktigt i det globala samhället och därför förutsätts att du läser ett kort språk (ty/fra/spa/ki)

Samarbete och utbyte med ett gymnasium i Spanien.

Vi samarbetar med vår vänskola i Jumilla också inom studiehelheten. De som läser studiehelheten har möjlighet att delta i utbytesresorna till Jumilla som ordnas vartannat år. Under en vecka bor du i en spansk familj och får sedan ta emot en spanjor i ditt hem. Vårt samarbete är ämnesintegrerat och projektinriktat.

Är det något du funderar på?

Kontakta Eva Nyreen som är ansvarsperson för Globalkunskap och ledarskap.